-
ui
ui

ANBI

RSIN: 8182.35.688

Stichting Vrienden van het Schoutenhuis
Schoutenhuis, De Huiskamer van Alphen’
Julianastraat 4, 2405 CH Alphen aan den Rijn
info@schoutenhuis.nl – (0172) 49 55 66

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: G.W. van Ooi
Secretaris: M.E. Veldman-Gaastra
Penningmeester: G. van’ t Veer
Algemene bestuursleden: F.A. van Leeuwen, E.G. Vis en W. Slinger-Hofman

Beleidsplan:
De belangrijkste activiteiten om de missie te realiseren:

de werkzaamheden die de instelling verricht;
* exploitatie van een lunchroom waarin cliënten werken met een lichte verstandelijke
beperking onder leiding van begeleiders van Ipse de Bruggen;
* exposities van bijvoorbeeld beginnende kunstenaars en kunstenaars met een
beperking.
de manier waarop de instelling geld wil werven;
* het runnen van een lunchroom:
* het aanbieden van vergadermogelijkheden;
* het aanbieden van mogelijkheden om in de avonduren bijeenkomsten te organiseren;
* het aanbieden van de mogelijkheid aan bedrijven tot invulling van hun
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap door het leveren van bijdragen om
werkplekken voor mensen met een lichte verstandelijke beperking te realiseren;
* het verwerven van bijdragen van fondsen om werkplekken voor mensen met een lichte
verstandelijke beperking te realiseren.
het beheer en besteding van het vermogen van de instelling;
Het stichtingsvermogen wordt in stand gehouden om de solvabiliteit van de stichting te waarborgen. Doelstelling is het stichtingsvermogen te handhaven op 25% van het balanstotaal van het boekjaar.
Daarnaast worden een continuïteits- en een bestemmingsreserve aangehouden:
– de continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit van de stichting voor de periode van
maximaal 1 jaar te kunnen waarborgen indien de inkomsten uit fondsenwerving zouden
vervallen. Het doelbedrag van de reserve bedraagt € 53.000;
– de bestemmingsreserve is gevormd om de dagbesteding van 11-15 cliënten te kunnen
waarborgen. Het doelbedrag van de reserve bedraagt € 82.500. Uitgaven uit de
bestemmingsreserve kunnen van materiële en immateriële aard zijn.

Beloningsbeleid:
In overeenstemming met artikel 4 van de statuten wordt aan de bestuursleden geen beloning of vergoeding toegekend.

Stichting Vrienden van het Schoutenhuis heeft geen medewerkers in dienst maar maakt gebruik van een grote groep vrijwilligers.

Missie:
Het “Schoutenhuis” is een gemeentelijk monument en bevindt zich op een unieke locatie in het centrum van Alphen aan den Rijn.

De missie van de Stichting Vrienden van het Schoutenhuis is om het “Schoutenhuis” als cultureel erfgoed duurzaam voor de toekomst te behouden door het een maatschappelijke gebruiksfunctie te geven en mede daarmee toegankelijkheid te realiseren voor een zo breed mogelijk publiek. Het Schoutenhuis wordt een ontmoetingsplaats waar cultuur en maatschappelijke betrokkenheid centraal staan.

Kort verslag van de uitgeoefende activiteiten:
In 2017 was de belangrijkste activiteit het exploiteren van een lunchroom waar mensen met een verstandelijke beperking werken op een volwaardige werkplek midden in de samenleving. De lunchroom is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Regelmatig vinden er buiten deze tijden horeca activiteiten plaats op verzoek van klanten.

Daarnaast is aan kunstenaars een gratis expositieruimte ter beschikking gesteld, deze wisselt maandelijks.

Op maandagen wordt het Schoutenhuis gebruikt door Tom in de buurt. Nieuwkomers met een verblijfsvergunning kunnen taallessen volgen en gebruik maken van de papierwinkel.

Verschillende bedrijven en fondsen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot invulling van hun Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap door het leveren van bijdragen om het initiatief haalbaar te maken en te houden. Tevens heeft het Schoutenhuis weer meegedaan aan verschillende Alphense activiteiten.

In oktober vierden we het 10-jarig jubileum op een feestelijk wijze.

In de maanden november, december en januari voeren feestelijke activiteiten de boventoon middels de eindejaarborrels en de nieuwjaarsrecepties.

De cadeaubonnen werden goed gepromoot en verkocht, het blijft een leuk geschenk voor mensen die het Schoutenhuis nog niet kennen of voor trouwe gasten.

Reserveren? Bel 0172-495566

Vrienden

VRHL Content & Creatie • Kroes & Partners Notarissen • Kwekerij Louis Kroft • Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn Kringloopwinkel de Kring Reeuwijk • Stichting Pelgrimshoeve • Praxis • Rotary Club • Stichting Vrienden van Dichtbij

Ook zijn er jaarlijks trouwe donateurs die het Schoutenhuis een warm hart toedragen.